Iz Nacional.hr:

“Jedan od ciljeva koji bi Sandra Paović željela postići ovom knjigom jest da se prepozna na razini Grada Zagreba. Nada se da će se to i dogoditi, jer bi željela da knjiga bude u školama kao motivacijsko i životno štivo. U knjizi su zanimljive poruke, priča je ispričana veselo, tužno, hrabro, sportski, djecu to baš raduje”

Preuzeto sa nacional.hr, link na cijeli članak: ‘VOLIM ŽIVOT’ Sandra Paović: ‘Svoju knjigu željela bih vidjeti u svim školskim knjižnicama’