Opći uvjeti poslovanja
Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI
Uvjeti korištenja
IMPRESSUM
Rocky, obrta za usluge i trgovinu, vl. Sandra Paović, Zagreb kupnja na internet trgovini sandra-
paovic.com
Adresa: Jarun 54, 10 000 ZAGREB
Tel: +385 98/1817-649
Radno vrijeme:
PON-SUB: 08:00 h – 16:00 h
Nedjeljom i blagdanom zatvoreno.
M: sandra.paovic@gmail.com
OIB: 56272053871
Žiro račun: HR0324840081135253181

Cijena i dostava
Cijene proizvoda na internetskim stranicama www.sandra-paovic.com izražene su u Eurima te
uključuju PDV.
Narudžbe putem interneta moguće je obavljati 24 sata dnevno. Za narudžbe zaprimljene radnim
danom (ponedjeljak – petak) dostava će biti organizirana unutar tri radnih dana (ponedjeljak –
petak) nakon 9 sati. Za narudžbe obavljene subotom, nedjeljom i državnim blagdanom dostava će se
organizirati sljedeći radni dan nakon 15 sati.
Ako kupac ima poseban zahtjev u vezi s datumom i adresom dostave, sve detalje treba navesti u
narudžbi. O mogućnosti ispunjenja zahtjeva bit će obaviješten telefonom ili e-mailom.
Dostava
Na području Republike Hrvatske dostava se obavlja putem dostavne službe GLS-a. Dostava se
obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje
proizvoda dostavnoj službi. Ako se proizvod koji je upućen Kupcu, odnosno Primatelju vrati web

shopu jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, Kupac će o tome biti obaviješten e-poštom
ili telefonom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti:
· da se naručeni proizvod na zahtjev Kupca ponovno dostavi na adresu Kupca odnosno Primatelja
· da naručeni proizvod preuzme u najbližem paketomatu.
Ako Kupac u roku od 3 dana ne odgovori na e-mail i ne odabere jednu o ponuđenih mogućnosti,
odabrani proizvod bit će dostavnom službom ponovno upućen na adresu Kupca. Web shop ne
odgovara Kupcu, odnosno Primatelju za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao
posljedica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utječu na
osnovna svojstva i uporabljivost proizvoda.
Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, online trgovina za prodaju knjige će o tome
obavijestiti Kupca.
Uvjeti poslovanja na internetskoj stranici www.sandra-paovic.com
Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima
predstavljaju ponudu sandra-paovic.com
za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen
ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Rocky obrta
za usluge i trgovinu, vl. Sandra Paović, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem
www.sandra-paovic.com uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge.
Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:
tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te
Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Online trgovine na
jedan od sljedećih načina:
· odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao korisnik www.sandra-paovic.com
· odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 0981/1817-649 telefonske linije ili putem
elektroničke pošte zaprimljene na sandra.paovic@gmail.com

Kako kupiti odabrani proizvod
Kupovina putem internetske stranice www.sandra-paovic.com vrlo je jednostavna.

Popunite obrazac svojim podacima (polja označena zvjezdicom (*) su obvezna). “Adresa za
naplatu” predstavlja skup podataka važnih za adresiranje računa i naplatu dok je “Adresa za
dostavu” skup podataka važnih za točnu isporuku naručenog proizvoda. Preporučujemo upis
telefonskih brojeva zbog eventualne potrebe za brzim kontaktom.
Kupovina
Izaberite željeni artikl. Za više informacija o izabranom artiklu pritisnite ”Detalji”. Izborom ”Dodaj
u košaricu” artikl će biti automatski spremljen u Vašu košaricu nakon čega ga možete kupiti
izborom opcije ”Kupi”.
U košarici imate pregled svih artikala koje ste dotad odabrali, te cijenu i količinu. Količinu
pojedinog artikla možete mijenjati upisivanjem željene količine u polje ”Količina”. Ako košaricu
želite isprazniti, pokraj svakog artikla s lijeve strane označite polje ”Ukloni”.
Cijena dostave u RH za narudžbe iznosi 3,70 €
Kada ste dovršili odabir željenih artikala i odlučili ih kupiti, u donjem dijelu izaberite ”Kupi” za
izvršenje kupnje. Upišite adresu na koju želite da Vam dostavimo kupljene proizvode.
Plaćanje
Klikom na „Nastavi“ dolazite na mjesto gdje ćete odlučiti kako želite platiti.
Platiti je moguće na sljedeće načine:
• uplatom na račun
• pouzećem
Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz
Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.
Reklamacije
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na reklamaciju. Reklamacija se smatra
valjanom ako odgovora uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o
zaštiti potrošača. Kupac je dužan prodavatelju vratiti proizvod u dogovorenom roku na dogovorenu
adresu. Prodavatelj je dužan u roku 14 dana od primitka valjane reklamacije kupcu zamijeniti
proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.
Sve reklamacije zaprimaju se na email adresu sandra.paovic@gmail.com
Zaštita podataka pri kupnji

Sandra-paovic.com poštuje vašu privatnost i obvezuje se zaštititi je tijekom i nakon vašeg posjeta
ovoj web stranici i s njom povezanoj mobilnoj stranici.
Sandra-paovic.com će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te
što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg
razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga sandra-paovic.com
Sandra-paovic.com prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način
uporabe sandra-paovic.com bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji
omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
Sandra-paovic.com prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o
lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, potvrde preuzimanja sadržaja ili
unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Sandra-paovic.com će automatizirano
bilježiti podatke o navikama korištenja sandra-paovic.com od strane korisnika, među ostalim i
zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke sandra-
paovic.com će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i
individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

NOVO: Knjiga VOLIM ŽIVOT KUPI KNJIGU