U Orisu smo željeli ugostiti nekoga s kim će naša publika moći podijeliti neka pitanja, potražiti odgovore, dobiti novu energiju,
vratiti se iz Poreča sa novim motivima. Ti naši Vikendi s Orisom nisu samo razgovori o arhitekturi, o odgovornosti profesionalnog
djelovanja, o ljepoti forme, o sjajnim graditeljskim ostvarenjima, ti vikendi su druženje, razgovori, smijeh, razmjena ideja i iskustava, nakon
tih vikenda svi se osjećamo bolje.
A sa vama i nakon vašeg izlaganja i podjele misli, sve je bilo drugačije. Dobili smo dodatnu snagu i motivaciju da budemo
bolji, predaniji našim obavezama, odgovorniji prema drugima i preuzetim zadacima i, iznad svega, sa željom da budemo
dobri, dobri …….
Hvala vam za taj vikend. Još i danas je u meni.
Andrija Rusan, arhitekt i samo još jedan mali čovjek .…